Archive - تیر ۲۰, ۱۳۹۸

جلسه کمیته فنی تای چی برگزار شد

جلسه کمیته فنى تایچى برگزار شد در جلسه کمیته فنى تایچى عصر روز گذشته در محل آکادمى ملى فدراسیون ووشو ایران با حضور سرپرست کمیته تایچى امیر صدیقى و اعضاى هییت رییسه کمیته تایچى برگزار گردید آیین نامه کمیته فنى به تایید رسید. برگزارى روز جهانى ووشو کونگفو در تاریخ ٢١ مرداد در تمامى مراکز استانهاى کشور با محوریت تایچى از موضوعات دیگر مورد بحث در این جلسه بود. همچنین اعضا در خصوص موارد...