کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی داتیس خواجه ئیان

1
پست موقت: منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت رسانه

پست موقت: منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت رسانه

با توجه به اینکه دو کتاب تالیف و ترجمه از من در فهرست منابع آزمون کتبی دکتری امسال دانشگاه تهران قرار دارند و دسترسی به آنها دشوار است، فایلهای آنها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌دهم تا فرصت کافی برای مطالعه داشته باشند. ۱٫فصل‌های مقدمه و اول و دوم کتاب اقتصاد رسانه به طور کامل و به شکل نسخه صفحه آرایی نشده، به شرح فایل‌های زیر قابل دریافت هستند. از آنجا که سئوالات آزمون کتبی امسال فقط از مقدمه و فصل‌های اول و دوم طرح می‌شوند، کل این فایل برای پاسخ به سئوالات کافی است. انشالله سئوالهای سال‌های آتی از کل[…]

خواندن کل مطلب