کارگاه

1
گزارش دوره تدریس مسئله‌محور (Problem-Based Teaching)

گزارش دوره تدریس مسئله‌محور (Problem-Based Teaching)

در ادامه گزارشهای انتقال تجربه‌ام در اینجا، موارد مهم کارگاه تدریس مسئله محور که در یک دوره دو روزه برگزار شد را مطرح می‌کنم. تمرکز این دوره بر مدل معروف دانشگاه آلبورگ بود که تدریس را در قالب فرایند طرح و حل مسئله شکل می‌دهد. اولین نکته قابل توجه همین تفاوت در مدلهای تدریس مسئله‌محور است و مثلاً متوجه شدم چیزی که مد نظر من بوده، بیشتر در مدل دانشگاه روسکیلده دیده می‌شود تا در مدل دانشگاه آلبورگ. شرح مشارکت کنندگان: ۱۲ نفر که در کمال تعجب در این دوره سه نفر ایرانی بودیم! یک نفر از آفریقای جنوبی، یک[…]

خواندن کل مطلب