نوآوری

1
وقتی ممنوعیت بهتر از فرهنگسازی کار می‌کند: چاپ کاغذی کارهای کلاسی و پایان‌نامه‌ها ممنوع شد

وقتی ممنوعیت بهتر از فرهنگسازی کار می‌کند: چاپ کاغذی کارهای کلاسی و پایان‌نامه‌ها ممنوع شد

چیز غریبی است که در شرایطی که از انواع ممنوعیت‌ها نالانیم، یک ممنوعیت جدید خوشحالمان کند! ولی خبر ممنوعیت چاپ پایان‌نامه و گزارش های درسی روی کاغذ یک خبر واقعا امید بخش است که در کمترین حالت، سبب جلوگیری از هزینه‌های بیهوده برای دانشجو و سیستم اداری می‌شود. آخه در زمانه‌ای که هر چیزی را می‌توان با موبایل و کامپیوتر خواندو سریع پاسخ داد چرا باید هنوز گیر کاغذ باشیم برای یک کار دانشجویی؟ دانشجو هزینه پرینت کاغذ بدهد، بعد وقت بگذارد و حضوری بیاید دم در اتاق استاد، که حالا باشد یا نباشد، و بعد استاد هم زمانی که[…]

خواندن کل مطلب