ساخت اجتماعی فناوری

1
سریال Black Mirror: پیشنهاد جدی برای علاقه‌مندان آینده فناوری در زندگیهای شخصی

سریال Black Mirror: پیشنهاد جدی برای علاقه‌مندان آینده فناوری در زندگیهای شخصی

به علاقه‌مندان فناوریهای واقعیت افزوده (Augmented Reality) و گیمیفیکیشن (Gamification) تماشای ده دقیقه اول اپیزود دوم سریال Black Mirror را توصیه می‌کنم. گرچه پایان آن را نیز که تسلیم معترضان در برابر سیستم موجود و پیوستن به آن است را به عنوان یک نتیجه‌گیری واقع‌بینانه بسیار می‌پسندم. به دانشجویان ارتباطات و فناوری نیز توصیه اکید دارم که اپیزود سوم این سریال را دقت تمام ببینند. تماشای آن در گرو‌ه‌های چند نفره دانشجویی و سپس بحث درباره تئوری‌های فناوری ارتباطات را پیشنهاد می‌کنم.

خواندن کل مطلب