دوست دارم زندگی را

1
ماجراجویی‌های کاوه: از تجریش تا راه‌آهن

ماجراجویی‌های کاوه: از تجریش تا راه‌آهن

این کاوه کشاورزیان ما یکی از خوش‌مشربهای روزگار است. یعنی از اون آدمها که اصلاً استایل صورتش با خنده است و فکر کنم اگه خیلی غمگین باشه لبش حالت افقی معمول ما را پیدا کنه. یعنی اصلاً نمی‌شه این پسر را در حالتی جز در بشاشی و نشاط تصور کرد! چنین آدمی حس ماجراجویی و حال کردن با لحظه‌های زندگی را هم داره: تو سفر با دوربین عکس بگیر و بگذار، سرگرمی‌های ساده مثل روی صدای دیگران ادا درآوردن (dubsmash) را انجام بده، اهل سفر باش، بچه‌ها را بریز توی ماشینت و بگرد و بچرخ، شیوه‌های آواز خوندن در حمام[…]

خواندن کل مطلب