جهانی شدن

1
اقامت الکترونیکی استونی: تغییر در مفهوم ملیت و شکستن مرزها

اقامت الکترونیکی استونی: تغییر در مفهوم ملیت و شکستن مرزها

این رویداد بسیار جدید و جریان ساز را در صفحه فیسبوکم گذاشتم، ولی ظاهراً کسی حال انگلیسی خواندن ندارد. با توجه به اهمیت آن ناگزیر بخشهاییش را به فارسی ترجمه می‌کنم. ویدئو (ترجمه فارسی من در پایین آن): استونی اولین کشوری می‌شود که به هرکسی در هر کجا اقامت الکترونیکی e-residency اعطا می‌کند. آیا این تغییری در مفاهیم هویت و ملیت است؟ جهانی را تصور کنید که در آن شمای مجازی به همان اهمیت شمای حقیقی و فیزیکی است. چنین امری خیلی دور نیست. با حدود ۵۰ یورو و یک اثرانگشت می‌توانید به طور الکترونیکی مقیم استونی شوید. این اولین[…]

خواندن کل مطلب