نوشته‌ها

در این صفحه مطالب غیرخصوصی صفحه‌های شبکه اجتماعی خود را بازنشر می‌کنم. می‌توانید از نوار سمت راست صفحه دسته‌های دلخواه را انتخاب کنید.

1
نشانه‌شناسی
2
آسیب شناسی مدیریت رسانه به عنوان یک رشته تخصصی: درسهایی از چالشهای دهه گذشته
3
درس آموزی از مجموعه رفتارهای آکادمیک
4
تحول ابزارهای سنتی به رسانه‌های اجتماعی!
5
خلاقیت در تدریس: امتحان انشاء

نشانه‌شناسی

فارغ از جهتگیری روزنامه مربوطه و مولف مطلب، محتوای این متن را پسندیدم و برای دانشجویان رسانه قابل اعتنا می‌دانم. نشانه شناسی فضای مصاحبه روحانی با خبرنگار آمریکایی و مقایسه آن با نشانه‌های محیطی دیدارهای دو رئیس جمهور قبلی: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2817472

خواندن کل مطلب

آسیب شناسی مدیریت رسانه به عنوان یک رشته تخصصی: درسهایی از چالشهای دهه گذشته

مقاله من به سفارش مجله دانش رسانه نگاشته شده و در شماره اول این مجله چاپ شد. متن آن به شرح زیر است:

خواندن کل مطلب

درس آموزی از مجموعه رفتارهای آکادمیک

دقت کنید به نوع تمرین، یعنی تکرار و شبیه سازی یک مقاله موجود؛ به تلاش دانشجو در عدم دستکاری داده‌ها برای تطابق با مقاله اصلی؛ به همکاری استاد برای تصحیح اشتباه دانشجو پابه پای او؛ به تماس دانشجو با محققان؛ به وجود داشتن چکنویس‌های پژوهش نزد محققان اصلی؛ به ارائه چکنویس‌ها توسط پژوهشگران برجسته به یک دانشجوی دون پایه؛ به مطالعه و بررسی چکنویس‌های محققان توسط دانشجو؛ به اعتنا به عدم سازگاری و تلاش برای یافتن ایراد کار؛ و سرانجام به اهمیت دادن ژورنالی که این اشتباه را پذیرفته و چاپ کرده (خیلی مجلات این ریسک را نمی کنند که[…]

خواندن کل مطلب

خلاقیت در تدریس: امتحان انشاء

این سئوالات به عنوان سئوالهای امتحان انشای اول راهنمایی دست به دست می‌شود. فارغ از میزان صحت نامهایی که مطرح شده، که امیدوارم درست باشند، وجود افرادی که تلاش می‌کنند از کلیشه‌ها بیرون بیایند و سنجیده نوآوری کنند ما را به آینده خوشبین می‌کند. توضیح اول من: چنین امتحانی البته نیازمند آماده ساختن بچه‌ها در طول ترم و پرورش خلاقیت آنهاست. همچنین تعداد سئوالها خیلی زیادند و خسته می‌کنند. برای خلاقیت دو تا سه سئوال کافیست. توضیح دوم من: نقل از منبع نامعتبر است ولی به دلیل اهمیت محتوا و عدم اهمیت منبع، عیناً بازگو می‌کنم: سوالات زیر برای امتحان[…]

خواندن کل مطلب