به زودی بخش جدید سایتم: این سوی میز!

به زودی یک مجموعه نوشته‌ها را با عنوان «این سوی میز» شروع می‌کنم که طی آن زوایای مختلف زندگی کاری به عنوان یک عضو هیئت علمی را بیان می‌کنم. منبع الهام من صفحه A professor’s life است که وقتی این شغل را شروع کردم واقعا به دردم خورد و متوجه شدم که این مشکل‌ها فقط مشکل خودم نیست و راه‌هایی را درباره مواجهه شدن باشون پیدا کردم.
این بخش را تقدیم می‌کنم به کسانی که به تازگی عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شده‌اند و یا به عنوان استاد مدعو و حق التدریسی فعالیت می‌کنند. طبیعتا روح محافظه‌کارم را حفظ می‌کنم و موارد چالش‌برانگیز را نمی‌نویسم ولی اینقدر موارد جالب و مهم در ذهنم دارم که کلیات آن هم مفید خواهد بود. این بخش را به عنوان یک منو در سایت خواهم گذاشت و مطالب حول آن را فیلتر می‌کنم که در زیر آن منو لیست شوند.
پس این شما و این انتظار تا شروع نوشتن این بخش!