ترم زمستان و بهار ۱۴۰۲-۱۴۰۳: تمرکز بر درس تبلیغات

معمولا هر ترم روی یک درس تمرکز می‌کنم تا هم منابع جدید را بخوانم و هم برنامه تدریس و پژوهشم را متمرکز نگه دارم. ترم جاری (پاییز ۱۴۰۲) را روی اقتصاد رسانه نگه داشتم و در هر دو مقطع ارشد و دکتری فقط اقتصاد رسانه و نظریه‌های اقتصادی رسانه‌ها را تدریس کردم (همراه با تدریس مهمان جامعه شناسی سیاسی ارتباطات از روی منبع ۲۰۲۲ آکسفورد برای یادگیری نظریه‌های جدید حوزه). این اولین ترم در پنج شش سال گذشته است که در مقطع کارشناسی کلاس نداشتم و واقعا دلم برای تدریس در مقطع کارشناسی تنگ شد.

در ترم آینده یعنی زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ با توجه به اینکه کمی از درس مدیریت تبلیغات دور بوده‌ام و دانشم قدیمی شده، تصمیم گرفتم فقط روی درس تبلیغات تمرکز کنم و از این رو در هر سه مقطع یعنی کارشناسی مدیریت کسب و کار (درس مدیریت و برنامه‌ریزی تبلیغات)، کارشناسی ارشد مدیریت رسانه (درس مدیریت تبلیغات) و دکتری مدیریت رسانه (درس مبانی فلسفی تبلیغات) کلاس برداشته‌ام. شروع کرده‌ام به مطالعه منابع جدید و طرح‌ریزی برنامه جدید تدریس متناسب با هر یک از سه مقطع. همکار تدریس جدیدی نیز از دانشجویان علاقه‌مند دکتری مدیریت رسانه خواهم داشت و چند نفر مهمان را هم به فراخور کلاس‌ها در نظر گرفته‌ام. کاربرگهای عملی برای کارزارهای تبلیغاتی هم تهیه کرده‌ام و با توجه به اینکه فصل انتخابات هم در راه است دانشجویان علاوه بر تبلیغات تجاری به خوبی در کوران تبلیغات سیاسی هم قرار می‌گیرند.

این نوشته را برای تایید کلاس‌های ترم آینده می‌نویسم. اگر از خوانندگان این مطلب هم کسی پیشنهاد مناسبی برای تدریس در هر یک از سه مقطع اعم از شیوه، منبع متنی یا صوتی تصویری، مثال و … دارد خوشحال می‌شوم با من به اشتراک بگذارد.