انتشار کتاب: «رقابت پذیری در بازارهای نوپدید: پویایی بازار در عصر فناوریهای خط شکن»

سرانجام و پس از یک سال کار، کتاب Competitiveness in Emerging Markets: Market Dynamics in the Age of Disruptive Technologies به تدوین من و دو همکار آلمانی توسط انتشارات معتبر اسپرینگر منتشر شد 🙂

این کتاب حدود ۶۰۰ صفحه است و طبق اعلام انتشار در ۲۴ اپریل به طور عمومی در دسترس قرار می‌گیرد. در این انتشارات کتاب دیگری هم در دست دارم که امیدوارم برای دیدنش صبر کمتری نسبت به این یکی نیاز باشد!

روی تصویر جلد کتاب در پایین کلیک کنید تا پس از  آنلاین شدن کتاب، در صفحه انتشارات اسپرینگر قادر به دانلود آن باشید. البته به دسترسی دانشگاهی نیاز دارید، پس از دانشگاه یا با استفاده از وی پی ان دانشگاه وارد شوید و دانلود کنید.

 

 

فصلهای ۲ تا ۱۲ کاملاً در ارتباط با مدیریت رسانه هستند و مطالعه آن را به دانشجویان مدیریت رسانه به طور خاص توصیه می‌کنم:

Chapter 2: Digital Transformation and the Effects on the Management of Media Firms

Chapter 3: The Implications of Programmatic Advertising on the Business Model of TV Broadcasters

Chapter 4: Datafying’ Broadcasting: Exploring the Role of Big Data and its Implications for Competing in a Big Data-Driven TV Ecosystem

Chapter 5: War of Attrition in Polish Video-Games Printing Press: Customer Retention to Survive Printing Press in the Age of Digital Communication Technologies

Chapter 6: Media Innovations in Digital Music Distribution: The Case of Beeptunes.com

Chapter 7: Competitive Capabilities in Film Distribution Market: The Case of Filimo

Chapter 8: Social Networks of Immigrant Entrepreneurs in Media Industry: The case of Iranian Immigrants in Canada

Chapter 9: Impact of leaders’ characteristics on competitiveness of firms: Applying Weber’s charismatic authority theory to leaders of post-Soviet media businesses

Chapter 10: Lobbying groups in communications and media policies in Brazil

Chapter 11: Restrictions and Legal Challenges for Foreign Investment in the Media Market in Iran

Chapter 12: Evidenced-based internet policy for emerging nations: maximizing network investment and local content development