دعوت به نگارش فصل در کتاب Competitiveness in Emerging Markets انتشارات اسپرینگر

با امضای نهایی قرارداد با انتشارات اسپرینگر، می‌توانم فراخوان دعوت به نگارش فصل را عمومی کنم. کتاب Competitiveness in Emerging Markets: Market Dynamics in the Age of Disruptive Technologies به ویراستاری داتیس خواجه‌ئیان، مایک فردریشسون و ویلفرید مودینگر تألیف و منتشر خواهد شد. موضوع این کتاب رقابت‌پذیری شرکتها در بازارهای پویا و مداوماً در حال تغییر عصر ماست و به مدیریت استراتژیک، کارآفرینی، بازاریابی، تئوری سازمان و سایر زمینه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط است. به طور خاص ارزش افزایی در سه تئوری را مد نظر داریم: تئوری بنگاه (Theory of The Firm)، تئوری گوشه‌بازارها (Theory of Niche Markets) و تئوری تملک استراتژیک (Theory of Strategic Acquisition). انتظار می‌رود که مشارکت نویسندگان فصلها به بهبود دانش ما در زمینه بهبود عملکرد شرکتها در بازارهای رقابتی، به ویژه در بازارهای نوپدید بینجامد. به طور خاص از تجربیات موفقیت آمیز شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی در بازارهای رقابتی استقبال می‌شود.

از علاقه‌مندان به نگارش فصل در این کتاب دعوت می‌کنم که ابتدا یک پروپوزال یک صفحه‌ای شامل خلاصه‌ای از فصل مورد نظر را برای من بفرستند تا پس از دریافت نظرات من شروع به نگارش کنند. فراخوان کامل این کتاب را در آینده در همین صفجه قرار خواهم داد.