یک طرح روی جلد تأثیرگذار

در آستانه همه پرسی ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این طرح روی جلد اکونومیست تأمل برانگیز و تأثیرگذار است.

این سه واژه بخشی از آهنگ «هِی تو» از گروه قدیمی پینک فلوید است: Together We Stand, Divided We Fall. «در کنار هم ایستاده‌ایم؛ با جدا شدن سقوط می‌کنیم». نکته جالب تیتر این است که بخش دوم این جمله گفته شده، اما منظور بخش اول گفته نشده است که باید با هم بمانیم. طراح جلد می‌داند این ترانه چنان در حافظه جمعی مخاطب بریتانیایی نقش بسته است که با دیدن تیتر خود به خود بخش اول آن به ذهن متبادر می‌شود.

این طرح روی جلد خاطره جمعی مردم بریتانیا را برای رساندن پیام خود که تشویق به رأی دادن به ماندن است به کار گرفته است. یک گره کور که نشانه پیوند قدیمی و همه جانبه بریتانیا با اروپاست به همراه سه واژه کوتاه ولی بسیار تأثیرگذار که «اگر از هم جدا بشیم هر دو سقوط می‌کنیم»

اقتباس و الهام از صفحه فیسبوک کاوه فرازمند