دعوت به مشارکت در گروه پژوهشی بازارهای نوپدید رسانه‌ای

از آبان ۱۳۹۴ مدیریت گروه پژوهشی بازارهای نوپدید رسانه‌ای Emerging Media Markets را برعهده گرفته‌ام. این گروه که بخشی از انجمن مدیریت رسانه اروپاست EMMA به شکل‌گیری فرصتهای کسب و کار در اثر تغییرات در فناوری، جامعه، قوانین و مصرف برای شرکتهای کارآفرین رسانه‌ای می‌پردازد. با مدیریت من این گروه به سمت کارآفرینی در صنعت رسانه و مدیریت نوآوری برای ایجاد و شناسایی فرصت جهتگیری کرده است. با توجه به امکاناتی که انجمن مدیریت رسانه اروپا برای چاپ و انتشارات فراهم می‌کند، از جمله انتشار ویژه‌نامه‌ها در ژورنالهای معتبر و نیز همکاریهای میان دانشگاهی، از همکاری دانشجویان دانشگاه‌های کشور در این حوزه در چارچوپ پژوهشهای مستقل یا پایان‌نامه  استقبال می‌کنم و تا حد امکان به انسجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه کارآفرینی رسانه‌ای خواهم کوشید.

فهرست مدیران گروه‌های پژوهشی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید:

دریافت فایل گروه‌های پژوهشی

خرداد ماه ۱۳۹۵: یک شماره ویژه از ژورنال Global Media Journal-Canadian Edition به فعالیتهای این گروه اختصاص یافت. این ژورنال در لیست اصلی تامسون رویترز نمایه می‌شود و ISI تلقی می‌شود. هدف از این شماره ویژه تشویق پژوهشگران و دانشجویان به فعالیتهای با کیفیت در این گروه است. سردبیر این شماره ویژه هم خودم هستم و انتخاب نهایی مقاله‌ها را انجام می‌دهم. اطلاعات بیشتر و فراخوان را می‌توانید در این مطلب بیابید.