یک کارتون کارآفرینانه: خانواده کرود

کارتون خانواده کرود را دیدیم. کاملأ کارتون ترویج ذهنیت کارآفرینی است، حتی برای بزرگسالان. داستان فیلم جالب است، خانواده غارنشینی که همه چیز را در حفظ وضع موجود می‌بیند تا از خطرات جهان بیرون گزندی نبیند. همه همسایه‌ها را در اثر مخاطرات جهان خارج از دست داده و آموخته‌هایش از زندگی را در دیوارخای غار قانون کرده: شب بیرون نرو، به چیز ناشناخته دست نزن، کنجکاوی ممنوع….
از دست دادن غار که پناهگاه امن است در نتیجه یک زلزله، خانواده را با جهان خطرناک بیرون و بی‌ سرپناهی آشنا می‌کند و سپس مواجهه با پدیده‌های نوی زندگی و سرانجام زندگی بهتر. از دست دادن جایگاه ارشدیت گراگ که پدر خانواده است در نتیجه ورود گای که قدرت فکری دارد هم نمودی از تغییرات جایگاه اجتماعی بزرگترها در نتیجه ورود دانش جوانهاست. در نهایت ذهنیت محافظه‌کارانه جای خود را به ذهن مخاطره‌جو و نوجوی کارآفرینی می‌دهد و گراگ فریاد می‌زند: من یک ایده دارم…..
به عنوان یک کارتون پرورش دهنده ذهنیت کارآفرینی پیشنهادش می‌کنم.