خلاقیت در تدریس: امتحان انشاء

این سئوالات به عنوان سئوالهای امتحان انشای اول راهنمایی دست به دست می‌شود. فارغ از میزان صحت نامهایی که مطرح شده، که امیدوارم درست باشند، وجود افرادی که تلاش می‌کنند از کلیشه‌ها بیرون بیایند و سنجیده نوآوری کنند ما را به آینده خوشبین می‌کند.
توضیح اول من: چنین امتحانی البته نیازمند آماده ساختن بچه‌ها در طول ترم و پرورش خلاقیت آنهاست. همچنین تعداد سئوالها خیلی زیادند و خسته می‌کنند. برای خلاقیت دو تا سه سئوال کافیست.
توضیح دوم من: نقل از منبع نامعتبر است ولی به دلیل اهمیت محتوا و عدم اهمیت منبع، عیناً بازگو می‌کنم:

سوالات زیر برای امتحان انشاء سال اول راهنمایی مدرسه حاتم توسط آقای رمضان پور طرح شده‌اند.
==============================
١- خودتان را طوری با جزئیات تعریف کنید که در کنار سایر دانش آموزان مدرسه خاتم، حتی برای یک فرد غریبه هم با یک نگاه قابل شناسایی باشید!

———————————

٢- داستان یا نوشته کوتاهی با تاثیر گرفتن از تصویر زیر بنویسید: (تصویر شماره ۱)

———————————

٣- پس از دقت در جزئیات ظاهری مراقب جلسه خود، مشاهداتتان را مکتوب کرده و در انتها نام مراقب را ذکر کنید:

———————————

۴- داستان زیر را به دلخواه خود ادامه داده و به پایان برسانید:

“علفها بلند شده بودند و تا پای کوه ادامه پیدا میکردند، آفتاب کم کم غروب میکرد و پسرک هر لحظه بیشتر مطمئن میشد که راهش را در بین علفها گم کرده است، حالا به جایی رسیده بود که رشد علفها در آن کمتر شده بود. همانجا روی کچلی زمین نشست، زانوهایش را بغل کرد و با خودش فکر کرد که چقدر خوب میشد اگر هیچوقت راهش را پیدا نکند. روی زمین دنبال چیزی گشت که تا صبح سرگرمش کند، یک حلزون به یک تکه علف چسبیده بود، حلزون را روی انگشتش نشاند، حلزون چند باری مسیرش را به اجبار حرکات انگشت او تغییر داد، بعد خسته شد و رفت داخل لاکش و دیگر بیرون نیامد تا پسرک با یک دنیا بیهودگی تنها بماند…”

———————————

۵- داستانی را که در تصویر زیر مشاهده میکنید تعریف کنید: (تصویر شماره ۲)

———————————

۶- روی تابلو اعلانات آویز، در راهروی منتهی به کلاسهای اول و دوم چه جملهای در مورد بهار نوشته شده است ؟

———————————

٧- مدرسه چند سرویس بهداشتی، چند گلدان در پاگرد، چند تابلوی اعلانات و چند نورافکن دارد؟

———————————

٨- در داستان شنگول و منگول و حبهی انگور، به عنوان وکیل مدافع گرگ ناقلا را تبرئه کنید!

———————————

٩- فکر میکنی چرا باید بنویسی؟

———————————

١٠ – صداهایی را که در ده دقیقه پایانی امتحان میشنوی بنویس.

essay